تقویم برنامه زمانبندی، برای برنامه ریزی کلاسهای آموزشی بر اساس روز و ساعت به سامانه وبینار پلاس اضافه شد.

از این پس کاربران وبینار پلاس می توانند، بعد از تعریف جلسات آنلاین، به قسمت برنامه زمانبندی مراجعه و فهرست جلسات خود را بر روی تقویم آموزشی یا کاری تعریف کنند.

اما کاربرد این تقویم چیست؟

این تقویم به شما امکان برنامه ریزی زمانی جهت برگزاری جلسات آنلاین طبق روز، تاریخ، و ساعت را در اختیار شما قرار می دهد.

قابلیت تقویم در حال حاضر برای تمامی کاربران وبینار پلاس فعال شده و در دسترس عموم قرار گرفته است.

به زودی قابلیتهای جدیدتری نیز به سامانه اضافه می گردد.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۲ رای